ឯកឧត្តម ពេជ្រ ស្រស់ ថា សារជាតិមនុស្សមួយចំនួន ពេលមិនទាន់ឈឺគឺមិនឲ្យតម្លៃពេទ្យ ពេលមិនទាន់ឡើងក្តីក្តាំ គឺមិនឲ្យតម្លៃអ្នកច្បាប់ ពេលមិនមានអ្នកស្លា ប់គឺមិនឲ្យតម្លៃ…

ឯកឧត្តម ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា ដែលរូបលោកតែងតែជួយដល់ជនទីទាល់ក្រ ។ ខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើង កំពុងតែមានវត្តមាននៅប្រទេសយើង ឯកឧត្តម ពេជ្រ ស្រស់ បានជួយជាស្បៀង ដល់បងប្អូនប្រជាជន ក្រីក្រ។

ដោយឡែកនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោក ពេជ្រ ស្រស់ បានបង្ហោះសារថា “សារជាតិមនុស្សមួយចំនួន ពេលមិនទាន់ឈឺគឺមិនឲ្យតម្លៃពេទ្យ ពេលមិនទាន់ឡើងក្តីក្តាំគឺមិនឲ្យតម្លៃអ្នកច្បាប់ ពេលមិនមានអ្នកស្លា ប់គឺមិនឲ្យតម្លៃអាចារ្យខ្មោ ច ពេលប្រទេសមិនមានសង្រ្គាម គឺ មិនឲ្យតម្លៃទ័ព ដូច្នេះអ្វីៗ គឺយើងត្រូវរង់ចាំគេត្រូវការយើង ទើប មានតម្លៃ វាគឺជាអ្វីមិនអាចប្រកែកបាននោះទេ។ពេជ្រ ស្រស់”។

ប្រភព៖ Pich Sros – ពេជ្រ ស្រស់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *